Školitelé

Mgr. Jitka Kobrová, registrovaný fyzioterapeut

Mgr. Jitka KobrováV současnosti pracuje jako fyzioterapeut v ambulantním zařízení Rehabilitace Rehasport, kde svoje znalosti kinesiotapingu využívá v praxi na pacientech s rozličnými diagnózami čistě somatickými, s psychosomatickou či viscerální složkou. Pracuje také se sportovci v rámci rehabilitačního tréninku a funkční sportovní terapie.

K prevenci a terapii poruch pohybového aparátu využívá kinesiotaping metodu zejména v kombinaci s metodikami cvičení ve vývojových řadách, jako je Akrální Koaktivační Terapie vycházející ze základních principů metody Roswithy Brunkow, funkční dynamické stabilizace čerpající z Australské školy, Dynamické Neuromuskulární Stabilizace, mechanické diagnostiky a terapie dle Robina McKenzieho, techniky myoskeletální medicíny aj. Je certifikovaným lymfoterapeutem, věnuje se terapii lymfedému a jizvy (v kombinaci s lymfotapingem).

Od roku 2010 je se svým kolegou MUDr. et Mgr. Robertem Válkou školitelkou kurzu „Terapeutické využití kinesio tapu“ a zároveň spoluautorkou stejnojmenné knihy. Aktivně se účastní odborných konferencí a přednášek, věnují se psaní článků do odborných i sportovních periodik. Své znalosti kinesiotapingu získala ve Velké Británii, kde s MUDr. R. Válkou absolvovala několik specializovaných kurzů.


MUDr. et Mgr. Robert Válka, RHB lékař

V současnosti pracuje jako rehabilitační lékař na oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Ústřední vojenské nemocnice v Praze.

Pestrá skladba pacientů a diagnóz mu v každodenní praxi umožňuje rozsáhlé využití kinesiotapingu. Při terapii si kinesiotaping oblíbil pro jeho jednoduchost a efektivnost. Ve své praxi čerpá i z bohatých zkušeností, které získal jako šéflékař Armádního sportovního centra Dukla.

Měl a stále má tu čest podílet se na zdravotnickém zabezpečení českých reprezentantů na vrcholných sportovních akcích, jako jsou olympijské hry, MS, ME, světové poháry apod. Stejně jako jeho kolegyně Bc. Jitka Kobrová absolvoval kurzy kinesiotapingu ve Velké Británii. Společně se snaží o šíření této metody mezi odbornou i laickou veřejnost. V roce 2011 započal doktorandské studium na katedře Anatomie a biomechaniky FTVS UK, kde by rád prohloubil svoje znalosti biomedicínckých účinků kinesio tapu na myoskeletální systém a možnosti jeho využití v klinické praxi.


 

Nepřehlédněte

Jak jsme vás již informovali na…

Náš lektor MUDr. et Mgr. Robert…