Akce

Terapeutické využití TheraGunu

Kurz „Terapeutické využití TheraGunu“ vznikl pod záštitou světově uznávané značky TheraGun.

Koncepce TheraGunu představuje ucelenou metodiku využítí perkusivní terapie v klinickém či sportovním prostředí. Kurz je koncipován jako jednodenní s délkou výuky 8 hodin, přičemž program je rozdělen na dvě části. V první části kurzu se účastníci seznámí s teorií fasciální tkáně, s obecnými i fyzikálními principy konceptu TheraGun, a také s mechanickými i neurologickými fenomény spojenými s perkusivní terapií.

Druhá část kurzu je věnována integraci TheraGunu v rámci klinické či sportovně zaměřené terapii. V kurzu bude navíc prakticky vysvětleno využití TheraGunu v souvislosti s dalšími využívanými metodami jako například Flossing, uvolnění myofasciálních stuktur pomocí speciálních instrumentů, využití v rámci svalové reciproční inhibice. Absoloventi kurzu jsou schopni plně a samostatně pracovat s TheraGunem a dokáží pozitivně ovlivňovat léčbu celé škály diagnóz – neurologických, ortopedických či funkčních poruch musculoskeletálního aparátu. Kurz je vhodný pro lékaře, fyzioterapeuty, trenéry a také pro manuální terapeuty.

Odbornost kurzu garantuje Vladislav Prokůpek a Radek Šťastný, kteří jsou jedinými certifikovanými lektory v CZ/SK, proškolenými osobně panem Dr. Jasonem Werslandem (USA) – zakladatel metody perkusivní terapie v rámci konceptu TheraGun. Každý úspešný absolvent kurzu obdrží certifikaci o absolvování kurzu.

 

21. září 2019 NOVĚ VYPSÁN

Terapeutické využití TheraBandu

Kurz „Terapeutické využití TheraBandu“ přináší, pod záštitou světově uznávané TheraBand Academy, moderní pojetí a TheraBand představuje jako ucelený systém cvičení na několika úrovních. Frekventanti kurzu budou seznámeni s teoretickými poznatky a fyzikálními principy expanderů. Dále budou pracovat s mnoha dalšími pomůckami, jejichž působení uplatní ve sportovní fyzioterapii, tréninku, klasické rehabilitaci, v terapii ruky nebo jako součást masážních technik.  
Kurz je tedy vhodný pro fyzioterapeuty, maséry, trenéry, cvičitele zdravotní tělesné výchovy apod.

První den kurzu je částečně věnován teorii, která je nezbytná zejména pro pochopení technik cvičení s expandery. Praktická část se věnuje stabilizačním cvičením, mobilizačním cvičením, postizometrické relaxaci, izolované plyometrii, excentrickému cvičení a využití technik u konkrétních klinických diagnóz a stavů.

Druhý den se účastníci učí pracovat s pomůckami jako CLX, Flexbar, Foot roller, balančními plochami, kinesio tapy. Dále se zabýváme kritérii jejich výběru - správné velikosti, zátěže a zásadami aplikace. Kurz prezentuje v Čechách dosud nevyužitý potenciál TheraBandu a výsledky zahraničních studií.

Po absolvování kurzu jsou účastníci schopni aktivním způsobem ovlivnit celou škálu ortopedických, neurologických a funkčních poruch pohybového systému. Odbornost garantuje lektorka Mgr. Jitka Kobrová, Cert. MDT  jako Thera Band Academy Approved Instructor, která stojí za populárními kurzy tejpování a publikacemi „Terapeutické využití tejpování“ a „Terapeutické využití tejpování v lymfologii“, díky tomu má s výukou mnohaleté zkušenosti.
 

19. - 20. říjen 2019 NOVĚ VYPSÁN
27. - 28. duben 2019 KURZ OBSAZEN
26. - 27. leden 2019 KURZ OBSAZEN

Terapeutické využití Temtex Tapu

Náplní kurzu je prezentace metody tejpování na ovlivnění muskuloskeletárního a lymfatického systému. Účastníci budou seznámeni s teorií a technikami, které lze využít ve fyzioterapii, sportovním lékařství, sportu apod.

Během prvního dne kurzu jsou účastníci seznámeni s historií vzniku metody a se základním konceptem tejpování, včetně jeho fyziologických účinků. V praktické části se účastníci naučí aplikovat tejpovací pásku tak, aby po absolvování této části kurzu byli schopni využít tejpovací pásku k relaxaci přetížených svalů, ke stimulaci oslabených svalů a ke snížení bolesti a otoků.

V průběhu druhého dne kurzu se vychází ze znalostí základních technik. Účastníci se naučí korekční techniky a prakticky si vyzkouší jejich aplikaci. Po absolvování kurzu jsou účastníci schopni využít tejpovací pásku u ortopedických, neurologických a funkčních poruch pohybového systému.

Odbornost garantují zkušení lektoři a průkopníci tejpování v České republice MUDr. et Mgr. Robert Válka a Mgr. Jitka Kobrová.

Naše kurzy obdržely souhlasné stanovisko UNIFY, na základě kterého účastník kurzu obdrží kredity do celoživotního vzdělávání.

7. - 8. září 2019 NOVĚ VYPSÁN
13. - 14. duben 2019 KURZ OBSAZEN
23. - 24. únor 2019 KURZ OBSAZEN

Kurz lymfotaping

Dvoudenní nadstavbový kurz „Terapeutické využití Temtex tapu v lymfologii“ navazuje na znalosti základního kurzu tejpování „Terapeutické využití Temtex tapu“. Rozšiřuje poznatky probraných technik, zaměřuje se na tejpování lymfatického a cévního systému. Účastníci se naučí pomocí tejpovací pásky drénovat povrchový i hluboký lymfatický systém, nové techniky k ošetření jizev, použití Temtex tapu u lymfedému, chronických i akutních otoků aj.

Podmínkou pro účast je doložení absolvování základního kurzu „Terapeutické využití Temtex tapu“. Vhodné jsou znalosti funkční anatomie lymfatického systému jakož i praktická dovednost manuální lymfodrenáže (nejsou však podmínkou pro účast)

7. - 8. duben 2018 KURZ OBSAZEN
25. - 26. březen 2017 KURZ OBSAZEN

PŘIPRAVUJEME NOVÝ TERMÍN


Storno podmínky kurzů


 


 


 


 

Nepřehlédněte

Připravili jsme pro vás nový…

Připravili jsme pro vás nový…