Akce

Terapeutické využití TheraBandu

Kurz „Terapeutické využití TheraBandu“ přináší, pod záštitou světově uznávané TheraBand Academy, moderní pojetí a TheraBand představuje jako ucelený systém cvičení na několika úrovních. Frekventanti kurzu budou seznámeni s teoretickými poznatky a fyzikálními principy expanderů. Dále budou pracovat s mnoha dalšími pomůckami, jejichž působení uplatní ve sportovní fyzioterapii, tréninku, klasické rehabilitaci, v terapii ruky nebo jako součást masážních technik.  
Kurz je tedy vhodný pro fyzioterapeuty, maséry, trenéry, cvičitele zdravotní tělesné výchovy apod.

První den kurzu je částečně věnován teorii, která je nezbytná zejména pro pochopení technik cvičení s expandery. Praktická část se věnuje stabilizačním cvičením, mobilizačním cvičením, postizometrické relaxaci, izolované plyometrii, excentrickému cvičení a využití technik u konkrétních klinických diagnóz a stavů.

Druhý den se účastníci učí pracovat s pomůckami jako CLX, Flexbar, Foot roller, balančními plochami, kinesio tapy. Dále se zabýváme kritérii jejich výběru - správné velikosti, zátěže a zásadami aplikace. Kurz prezentuje v Čechách dosud nevyužitý potenciál TheraBandu a výsledky zahraničních studií.

Po absolvování kurzu jsou účastníci schopni aktivním způsobem ovlivnit celou škálu ortopedických, neurologických a funkčních poruch pohybového systému. Odbornost garantuje lektorka Mgr. Jitka Kobrová, Cert. MDT  jako Thera Band Academy Approved Instructor, která stojí za populárními kurzy tejpování a publikacemi „Terapeutické využití tejpování“ a „Terapeutické využití tejpování v lymfologii“, díky tomu má s výukou mnohaleté zkušenosti.
 

19. - 20. říjen 2019 NOVĚ VYPSÁN
27. - 28. duben 2019 KURZ OBSAZEN
26. - 27. leden 2019 KURZ OBSAZEN

Terapeutické využití Temtex Tapu

Náplní kurzu je prezentace metody tejpování na ovlivnění muskuloskeletárního a lymfatického systému. Účastníci budou seznámeni s teorií a technikami, které lze využít ve fyzioterapii, sportovním lékařství, sportu apod.

Během prvního dne kurzu jsou účastníci seznámeni s historií vzniku metody a se základním konceptem tejpování, včetně jeho fyziologických účinků. V praktické části se účastníci naučí aplikovat tejpovací pásku tak, aby po absolvování této části kurzu byli schopni využít tejpovací pásku k relaxaci přetížených svalů, ke stimulaci oslabených svalů a ke snížení bolesti a otoků.

V průběhu druhého dne kurzu se vychází ze znalostí základních technik. Účastníci se naučí korekční techniky a prakticky si vyzkouší jejich aplikaci. Po absolvování kurzu jsou účastníci schopni využít tejpovací pásku u ortopedických, neurologických a funkčních poruch pohybového systému.

Odbornost garantují zkušení lektoři a průkopníci tejpování v České republice MUDr. et Mgr. Robert Válka a Mgr. Jitka Kobrová.

Naše kurzy obdržely souhlasné stanovisko UNIFY, na základě kterého účastník kurzu obdrží kredity do celoživotního vzdělávání.

13. - 14. duben 2019 NOVĚ VYPSÁN
23. - 24. únor 2019 KURZ OBSAZEN
5. - 6. leden 2019 KURZ OBSAZEN

Kurz lymfotaping

Dvoudenní nadstavbový kurz „Terapeutické využití Temtex tapu v lymfologii“ navazuje na znalosti základního kurzu tejpování „Terapeutické využití Temtex tapu“. Rozšiřuje poznatky probraných technik, zaměřuje se na tejpování lymfatického a cévního systému. Účastníci se naučí pomocí tejpovací pásky drénovat povrchový i hluboký lymfatický systém, nové techniky k ošetření jizev, použití Temtex tapu u lymfedému, chronických i akutních otoků aj.

Podmínkou pro účast je doložení absolvování základního kurzu „Terapeutické využití Temtex tapu“. Vhodné jsou znalosti funkční anatomie lymfatického systému jakož i praktická dovednost manuální lymfodrenáže (nejsou však podmínkou pro účast)

7. - 8. duben 2018 KURZ OBSAZEN
25. - 26. březen 2017 KURZ OBSAZEN

PŘIPRAVUJEME NOVÝ TERMÍN


 

Jak se přihlásit

Úhrada kurzovného

Do kurzu budete přihlášeni v moment, kdy obdržíme vaši platbu.

Číslo účtu je uvedené v pozvánce. ( Prokliknete se na ni z termínu kurzu. )

Cena kurzu je 5 500 Kč

Při platbě prosím do zprávy pro příjemce napište vaše jméno a příjmení.


Zaslání osobních údajů

Na email jan@rehasport.cz prosím zašlete informace v následující formě.

Jméno :

Datum narození :

Telefon :

Titul
(pokud máte) :


Potvrzení přijetí

O obdržení vaší platby vás budeme kontaktovat emailem.

V týdnu před kurzem vás budeme ještě telefonicky kontaktovat s praktickými detaily kurzu.


Místo a čas konání

FTVS UK (učebna P9)
José Martího 31, 162 52, Praha 6 - Vokovice


V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte na +420 775 096 009


Storno podmínky kurzů


 


 


 


 

Nepřehlédněte

Připravili jsme pro vás nový…

Jak jsme vás již informovali na…